Trang Chủ Dự Án TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CÔNG TY JOTUN

Công trình: Trạm xử lý nước thải nhà máy công ty JOTUN

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc PHC D300A

Địa điểm: KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. HCM

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường Kỷ Nguyên

Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Lê Thy

 

Trạm Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Công Ty Jotun

Hình ảnh Trạm Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Công Ty Jotun

 

Hình ảnh Trạm Xử Lý Nước Thải Nhà Máy Công Ty Jotun

 

le thy ep coc- ep cu - shoring kingpost

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy