Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH CHÙA LINH PHONG BÌNH ĐỊNH

- Công trình: XD Đường Nối Từ Đường Trục Khu KT Đến Khu Tâm Linh Chùa Linh Phong

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BTCT 400x400

- Địa điểm: xã Cát Tiến, h. Phù Cát, T. Bình Định

- Nhà thầu chính: Công ty TNHH Công Nghệ & XD Nam Ngân

- Ngày khởi công: 06/2019

Một số hình ảnh đang thực hiện:

 Thi công ép cọc BTCT 400x400

 

 Thi công ép cọc BTCT 400x400

 Thi công ép cọc BTCT 400x400

 Thi công ép cọc BTCT 400x400

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy