Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TOÀ NHÀ VIETTEL LÂM ĐỒNG

- Công trình: Toà Nhà Viettel Lâm Đồng

- Hạng mục: Ép cọc BTLT D300

+ Cung cấp dàn ép cọc, xe cẩu, vận chuyển đến công trình

+ Cẩu hạ cọc D300, thi công ép cọc đại trà BTLT D300, tải ép 130T

- Địa điểm: Số 39 Hùng Vương, Phường 9, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

* Một số hình ảnh công trình đã thi công:

Thi công ép cọc BTLT D300

Thi công ép cọc BTLT D300

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy