Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ QUẬN 6

Công trình: Trụ Sở Làm Việc Chi Cục Thuế Quận 6

Hạng mục: Cung cấp và thi công ép cọc BTCT 350x350.

Địa điểm99 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tp. HCM.

- Chủ đầu tư: Chi Cục Thuế Quận 6

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH XD Lê Thy

- Giá trị hợp đồng: 5,103,810,239

- Thời gian khởi công: 07/2017

Một số hình ảnh công trình:

Thi công ép cọc BTCT 350x350

Thi công ép cọc BTCT 350x350

ép cọc BTCT 350x350

 

ép cọc BTCT 350x350

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy