Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

Công trình: Trường THPT Chu Văn An

- Hạng mục: Cung cấp và ép cọc BTCT 300x300

-Địa điểm: Xã Hóa An, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Nhà thầu chính: Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật - XD Toàn Thịnh Phát

- Đơn vị thi công: Công Ty TNHH XD Lê Thy

- Giá trị hợp đồng: 5.617.623.000

- Thời điểm khởi công: Tháng 5/2017

Một số hình ảnh công trình:

Thi công ép cọc BTCT 300x300

Thi công ép cọc BTCT 300x300

Thi công ép cọc BTCT 300x300

Thi công ép cọc BTCT 300x300

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy