Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG FUJI CARBON VIỆT NAM

- Công trình: Nhà Xưởng Mới FUJI CARBON Việt Nam

- Hạng mục: Thi công đóng, nhổ cừ Larsen.

Địa điểmLô 232 Đường số 4, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.

Một số hình ảnh công trình:

Thi công ép cừ larsen bằng robot 130T

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy