Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN ORCHIDS

Công trình: Khách Sạn Orchids

Hạng mục: Thi công ép cọc BLLT D300

- Địa điểmR1-72 Hưng Phước 1, Bùi Bằng Đoàn, Quận 7, Tp. HCM

- Nhà thầu chính: Công ty CP DG Sài Gòn

Một số hình ảnh công trình: 

ép cọc BLLT D300

Thi công ép cọc BLLT D300

Cọc BLLT D300

 

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy