Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ VĂN PHÒNG NGUYỄN VĂN TRỖI

Công trình: Nhà Văn Phòng Nguyễn Văn Trỗi

Hạng mục: Cho thuê, ép, nhổ cừ larsen

- Địa điểm107 Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.

Một số hình ảnh công trình:

 

Thi công ép cừ larsen

 

Thi công nhổ cừ larsen

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy