Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Công trình: Nhà Điều Hành Công Ty Điện Lực Tây Ninh

Hạng mục: Ép cọc BTLT D400

- Địa điểm: 607 CMT8 - Phường 3 - Tp. Tây Ninh.

Một số hình ảnh công trình:

Thi công ép cọc BTLT D400

Thi công ép cọc BTLT D400

Ép cọc BTLT D400

 

Ép cọc BTLT D400

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy