Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH DUNG'S HOUSE

Công trình: Dung's House

Hạng mục: Đào đất tầng hầm, khoan nhồi tường vây D300, cho thuê hệ giằng chống shoring,
                      cung cấp và ép cọc đại trà BTLT D300.

- Địa điểm: 95B, 97, 99 Trần Quang Diệu, P. 13, Q. 3, Tp. HCM.

- Nhà thầu chính: Công Ty TNHH MTV Phát Triển Dự Án Đại Đồng

- Giá trị hợp đồng: 1,596,821,660.

Một số hình ảnh công trình:

ép cọc đại trà BTLT D300

 

giằng chống shoring

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy