Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KCN TÂN TẠO

Công trình: Nhà Xưởng KCN Tân Tạo

- Hạng mụcÉp cọc BTLT D300

- Địa điểm: Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo

- Nhà thầu chính: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thư Phúc

Một số Hình ảnh công trình:

Thi công ép cọc BTLT D300

 

Ép cọc BTLT D300

 

 

Ép cọc BTLT D300

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy