Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 110Kv SÓC TRĂNG - VĨNH CHÂU

Công trình: Đường Dây 110Kv Sóc Trăng - Vĩnh Châu

Hạng mục: Xây dựng móng cọc.

Địa điểmVĩnh Châu - Sóc Trăng.

Một số hình ảnh công trình:

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy