Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ VIETTEL BÌNH DƯƠNG

Công trìnhTrụ sở Viettel Bình Dương

Hạng mục: Thi công ép cọc BTLT D450

Địa điểm: P. Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

*Công việc:

- Thi công ép thử: 03 tim

- Phục vụ thử tải tĩnh: 03 tim

- Tải ép: Pmax = 250 tấn 

 

Bãi cọc BTLT D450

Thi công ép cọc BTLT D450

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy