Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH Q INDUSTRIES SHOWROOM Q. 7

- Công trình: Q Industries Showroom

- Hạng mục: Cung cấp và ép cọc BTLT D350.

- Địa điểmLô DVTM 9, Đường số 7, Q.7, Tp. HCM.

Nhà thầu chính: Công ty TNHH XD Tuấn Lê

Một số hình ảnh công trình:

Ép cọc BTLT D350

 

 

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy