Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH SỞ CHỈ HUY THƯỜNG TRỰC BTL BĐBP PHÍA NAM

Công trình: Sở Chỉ Huy Thường Trực BTL BĐBP Phía Nam

Hạng mụcThi công ép cọc thử, thử tải tĩnh, ép cọc đại trà BTCT 400x400

Địa điểm: Số 1, Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Tp. HCM

 Một số hình ảnh thi công tại công trình:

 
Ép cọc đại trà BTCT 400x400 Ép cọc đại trà BTCT 400x400
Ép cọc đại trà BTCT 400x400

Thi công ép cọc tại công trình

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy