Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH BHXH QUẬN BÌNH THẠNH

- Công trình: Bảo Hiểm Xã Hội Quận Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh

- Hạng mục: Cung cấp 3 tim cọc thử, triển khai ép 3 tim cọc thử;

+ Pmax: 90 tấn, chất tải thử tĩnh và cho ra hồ sơ báo cáo kết quả 3 tim thử, sản xuất cọc đại

trà 250x250 mác BT300 

Ép cọc BTCT 250X250 đại trà; Pmax : 90 tấn; Ép cọc âm từ 1,5 - 2 mét.

- Chủ đầu tư: Bảo Hiểm Xã Hội Tp. HCM

Một số hình ảnh thi công công trình:

Bãi cọc BTCT Công Ty TNHH XD Lê Thy

ep coc

Ép cọc tại công trình

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy