Trang Chủ Dự Án CÔNG TRÌNH NHÀ ÔNG NGUYỂN TÙNG QUÂN

- Công trình: Ông Nguyễn Tùng Quân

Địa điểm02C6A Hoa Sữa, P.7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Hạng mục: Cung cấp và ép cọc BTCT vuông 250x250 mác BT 300

Khởi công28/03/2012

  • Kết cấu: Thép chủ 4 cây Phi 16, Thép đai Phi 6, Móc cẩu phi 12, Mũi Phi 18 Thép Việt Nhật.
  • Bản mã đơn dày 8 ly, tổ hợp: 7M+7B
  • Bê tông tươi Mác 300 - Hồng Hà
  • Máy ép MEC.LT 100T - Tải sắt
  • Tải thiết kế :Pmax: 70 tấn.
  • Ép âm 0.9 mét.
  • Số tim : 15 tim, 14m/tim.
 

Dàn tải sắt ép cọc tại công trình

 

 

Đối Tác Dự Án

Đối tác ép cọc lê thy

Ngân Hàng Liên Kết

Ngân hàng liên kết Lê Thy

Chất lượng cọc Lê Thy